• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RUSİHAK - Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 189, Kat: 2, Daire: 3,  Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 225 27 65

Fax: +90 212 225 27 81

Farklılıklarla Dolu Bir Sınıf

Projeler

Syracuse Üniversitesi Engelli Hakları Merkezi tarafından geliştirilen “tam içermeci” model baz alınarak oluşturulacak içerik ve yöntem aracılığıyla eğitim sisteminde engeli bulunan ya da daha doğru bir terminolojiyle farklı gelişen çocuklara yönelik ayrımcılığın önüne geçecek bir politika oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Oluşturulacak model aracılığıyla engel durumu ve derecesi ne olursa olsun (farklı engellilik durumlarını ve seviyelerini kapsayacak şekilde) aynı yaş grubundaki çocukların eşit bir ortamda eğitim görecekleri bir sınıf oluşturulacak, okulun öğretmenleri, idarecileri, okulun bağlı olduğu ilçe Rehberlik Araştırma Merkezi’ndeki uzmanlar, İlçe Milli Eğitim’deki yetkililer, çocukların velilerinde ayrımcılık ve damgalama içermeyen bir tutum değişikliği hedeflenecek, ilçe bazında daha sonra savunuculuğu yapılacak bir işbirliği ve dayanışma ortamı oluşturulacaktır.

Projenin temel amacı, Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin, Avrupa'daki Bağımsız Yaşam hareketinin tecrübelerinden istifade ederek bağımsız yaşam hakkında bilgi sahibi olması, uluslararası ve Avrupa insan hakları kanun ve politikalarını tanıyarak savunuculuk yapabilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme Madde 19 odak noktası olarak ele alınmıştır. Detaylı bilgi için: http://ilnet.enil.eu/tr/ 

Proje 2016 yılı başında tamamlanmıştır.

PERSON

Projenin temel amacı, ilgili ülkelerde Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme Madde 12'nin tartışmaya açılması ve bu maddenin ruhuna uygun yasal düzenlemeleri içeren reformların yapılması ve bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Detaylı bilgi için: http://www.madde12.org

Proje Kasım 2016'da tamamlanacaktır. 

SİVİL İZLEME ÇALIŞMALARI

Projenin temel amacı, büyük ölçekli psikiyatri hastanelerini izlemeye tabi tutarak, bu kurumlardaki hak ihlallerini tespit etmek ve kurumsal şeffaflığa katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede 6 şehirde sivil izleme çalışması yapılmış ve 2008'deki raporu müteakiben, 2013 tarihli "Türkiye'de Ruh Sağlığında İnsan Hakları" raporu yayımlanmıştır. Bu sivil izleme çalışmasının bir diğer çıktısı olan DEPO isimli belgeselin fragmanını şu adresten izleyebilirsiniz: https://youtu.be/1d_MIZjscjg

Proje 2014 yılında tamamlanmıştır.