• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
RUSİHAK - Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 189, Kat: 2, Daire: 3,  Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 225 27 65

Fax: +90 212 225 27 81

Manifesto

RUH SAĞLIĞI ALANI BİR İNSAN HAKLARI ALANIDIR!

Dünya nüfusunun beşte biri hayatının bir döneminde ruh sağlığı sorunu yaşamaktadır. Bu oran giderek artmaktadır. Ruh sağlığı sorunu yaşayan kişiler engelliliklerinden ötürü eşit yurttaşlar olarak tanınmayıp, temel insan haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadır. Özellikle psikiyatrik teşhis aldıktan sonra ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler pek çok alanda damgalama ve ayrımcılığa maruz kalmaktadır ve adeta yaşamın kıyısına itilmektedir. Hizmetler, büyük ölçüde kapalı kurumlar aracılığıyla verilmekte, kapatılma mantığı halen hüküm sürmektedir. Pek çok kişi için ruh sağlığı sorunları, utanç ve korku meselesidir. Soruna insani çözümler üretilebilmesi için ruh sağlığı sorunlarının toplum içerisinde normalleşebilmesi, üzerine konuşulabilmesi gerekmektedir. Bunun için yüzleşme ve farkındalığa ihtiyaç vardır.

İşte tam da bu ihtiyaçtan ve ruh sağlığı alanının da bir insan hakları alanı olarak tanınması gerekliliğinden hareketle RUSİHAK, 2006 yılında, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ve yakınları tarafından kurulmuş, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren tek hak temelli ve öz-savunucu oluşumdur.

Çalışma prensibi olarak, uluslararası insan hakları standartlarını kendine esas alır ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin hayatın her alanına tam ve eşit katılım hakkını savunur.

Bugüne kadar çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen RUSİHAK, ulusal ve uluslararası projeler yürütmeye ve ekibini ve etki alanını giderek genişletmeye devam edecektir.

RUSİHAK, konuya duyarlı tüm kesim ve kuruluşların katılımına ve desteğine açıktır.

Gelin hep birlikte ruh sağlığı alanında hak temelli hareketi genişletelim ve ruh sağlığı sorunlarını açıkça ve rahatça konuşalım. Görünür olmayan veya gizlenen her türlü ayrımcılık, kısıtlanma ve dışlanmaya karşı hep birlikte sesimizi yükseltelim. Ruh sağlığı sorunu yaşayan tüm bireylerin; toplumun diğer kesimleri ile eşit şekilde hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi ve hizmetlerden yararlanabilmesi için hep birlikte mücadele edelim.

RUSİHAK Ekibi