• Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon
RUSİHAK - Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği

Adres: Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 189, Kat: 2, Daire: 3,  Beyoğlu, İstanbul

Telefon: +90 212 225 27 65

Fax: +90 212 225 27 81

RUSİHAK Hakkında

2006 yılında kurulan RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği) alanındaki ilk ve tek hak-temelli sivil toplum örgütüdür.

2016 yılında 10. yılını kutlayacak olan RUSİHAK, ruh sağlığı alanında toplumsal, hukuki ve kurumsal anlamda gerçekleşen hak ihlalleriyle mücadele eden bir sivil toplum örgütüdür. Kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının büyük kısmı, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ya da yakınlarından oluşan RUSİHAK hak-temelli bir öz-savunu mücadelesi yürütmektedir. Ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin ve yakınlarının toplumsal hayata eşit ve tam katılımını benimseyen RUSİHAK, başta BM Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (BM EHS) olmak üzere, uluslararası ve bölgesel sözleşmeler ve temel insan hakları prensipleri ışığında çalışmalarını sürdürmektedir.

NEDEN RUH SAĞLIĞINDA İNSAN HAKLARI?

Çünkü;

 • Tüm dünyada nüfusun %25’i yaşamı boyunca en az bir kez ruh sağlığı sorunu yaşamaktadır. (kaynak: United Nations Enable)

 • Ülkemizde yaklaşık  12 milyon kişi zihin ve ruh sağlığı alanındaki sorunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmektedir.

 • 2008 yılında Türkiye’nin onayladığı ve 2009’da iç yasa hükmünde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde de belirtildiği gibi , engellilik alanında özellikle de zihin ve ruh sağlığı alanında sorun yaşayanlara yönelik ayrımcılık oldukça  yaygındır ve toplumun eşit üyeleri olarak topluma katılımda halen engellerle ve hak ihlalleriyle karşılaşmaktadırlar.

 •  Türkiye’de zihin ve ruh sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak kapalı kurum temellidir. Mevcut kapalı kurumlarda ve toplum içerisinde çeşitli insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır.

 • Zihinsel engelli ve psikiyatrik teşhis almış bireyler genellikle toplumdan yalıtılmış bir yaşam sürdüklerinden ciddi bir işgücü kaybı yaşanmaktadır.

 • Türkiye'de bu gün zihinsel engelli ve psikiyatrik teşhis almış bireylerin, kendilerini doğrudan ilgilendiren politika ve hizmetlerin tespit edildiği karar alma süreçlerine etkin olarak katılma olanakları bulunmamaktadır. Oysa çağdaş uygulamalara ve insan hakları sözleşmelerine göre kişileri toplumsal yaşamdan yalıtmayan, uluslar arası standartlarla uyumlu,  toplum-temelli ve insan-odaklı hizmetlere ihtiyaç vardır.       

Vizyonumuz

Zihinsel ve psikososyal sorunlar yaşayan bireyler için insan onuruna yaraşır bir dünya...

Misyonumuz

Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte zihin ve ruh sağlığı alanında uluslararası standartların hayata geçirilmesini sağlamak; bu alanda sorun yaşayan bireyleri güçlendirmek ve bu bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının önündeki yasal ve sosyal engelleri kaldırmak amacıyla savunuculuk faaliyetleri yürütmektir.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 1. Öncelikli olarak zihinsel ve psikososyal sorunlar yaşayan bireylerin yararını gözetir.

 2. İnsan hakları temelinde çalışır ve insan haklarının evrenselliğini ve bütüncüllüğünü savunur.

 3. Zihinsel ve psikososyal engeli olan bireylerin diğer bireylerle eşit hukuki ehliyete sahip olduğu  ilkesini savunur.

 4. Cinsel yönelim, dil, din, etnik kimlik, inanç, sosyal statü ve sınıf ayrımı olmaksızın, her birey gibi, zihinsel ve psikososyal engelli bireylerin de kendi adına konuşma ve kendi kaderini tayin hakkını savunur.

 5. Zihinsel ve psikososyal sorun yaşayan bireylerin,  diğer bireylerle yaşamın her alanına eşit katılım hakkını savunur.

 6. Devletlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.

 7. Gerektiğinde ve BM EHS temel ilkeleriyle çelişmediği sürece ilgili tüm taraflarla işbirliğine açıktır.

 8. Her türlü doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa karşıdır.